Oct 18, 2008

Humor Hari ini: DOKTOR


Suatu petang datang seorang lelaki berumur ke klinik ENT, kerana telinganya dimasuki biji kacang hijau semasa dia membeli barang dapur di pasar.

Doktor : "Selamat petang..."

Pesakit : "Selamat petang Doktor!"

Doktor : "Ada masaalah apa ....?"

Pesakit : "Telinga saya dimasuki biji kacang hijau, Doktor..."

Doktor : "Biar saya periksa telinga anda!"
setelah diperiksa....

Doktor : "Ada 2 cara untuk mengeluarkan biji tersebut..."

Pesakit : "Apa caranya doktor?"

Doktor : "Pembedahan kecil kosnya 2 ribu ringgit dan pilihan kedua pula percuma..."

Pesakit : "Mahal sangat Doktor, kalau yang percuma bagaimana?"

Doktor : "Yang percuma kena sabar..."

Pesakit : "Baik, saya sabar, dan bagaimana caranya...?"

Doktor : "Anda sirami telinga anda 2 kali sehari dan nanti jika sudah jadi tauge, anda tinggal tarik keluar."

Pesakit : Huh??

p/s : Mulai hari dengan senyuman, kerana senyuman adalah ubat..Jangan tension2 :)
Oct 16, 2008

Hukum berimamkan masbuk

Assallamualaikum,

Sukacita jika dapat diperjelaskan terhadap hukum masbuq yakni di masjid yang mana terdapat imam dan bilal terlantik sembahyang jemaah apabila sahaja masuk waktu solat, adalah menjadi makruh jika seorang yang masbuq itu menjadi imam kepada jemaah yang terkemudian(lambat). Sebaliknya jika berlaku demikian ia hendaklah mendapat seorang yang dari jemaah terdahulu untuk sama-sama solat dengannya untuk mendapat pahala jemaah, jika tidak dia hendaklah solat sendirian. Hukum ini terkecuali jika surau/musolah tiada imam terlantik seperti surau di lebuhraya dan sebagainya. Sukacita juga jika dapat dijelaskan kaedahnya jika seorang mendapati dirinya dalam keadaan sedemikian. Terima Kasih.

jawapan:

1. Jika anda tiba di mesjid jami' dan solat telah pun selesai, kecuali beberapa masbuk yg sedang menyudahi solatnya. Dalam keadaan ini, anda hendaklah solat sendirian atau menunggu hingga ada orang yg baru tiba dan dirikan solat jama'ah yg baru atau ada volunteer dari jama'ah asal (yg sudahpun selesai) untuk menemani anda solat sebagai ma'mum, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Termidzi dari Abi Sa'eed al Khudry ra, "datang seorang lelaki sedangkan Nabi (saw) telah pun selesai solat. Maka bersabdalah Nabi," siapa yg mahu bersedeqah atasnya?" Maka bangunlah salah seorang sahabat dan solat bersama orang yg baru datang itu.
2. Solat di musolla atau surau spt lebuhraya adalah suatu yg baru dan hukum ke atasnya tidak sama dengan mesjid jaami' memandangkan orang solat sepanjang masa. Maka anda boleh saja menyertainya jika yakin mereka solat seperti anda, jama'-qasr atau solat tamam (sempurna). Jika anda tidak yakin boleh saja solat sendirian. (Yasaluunak)Oct 14, 2008

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Buah Syarikat yang Disyaki Terlibat Dalam Kegiatan Pengambilan Deposit Secara Haram

Pada 13 Oktober 2008, Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd., Jazmeen (M) Sdn. Bhd., Noradz Travel & Services Sdn. Bhd., dan Eastana Farm Industries Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 25(1) Akta Bank & Institusi-Institusi Kewangan 1989 (BAFIA) dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFA) 2001. Seksyen 25(1) BAFIA 1989 melarang mana-mana orang yang tidak mempunyai lesen daripada menerima, mengambil atau setuju menerima deposit, manakala Seksyen 4(1) AMLATFA 2001 melarang mana-mana orang daripada terlibat atau cuba untuk melibatkan diri dalam, atau bersubahat melakukan kegiatan pengubahan wang haram.

Serbuan telah dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai. Aset dan dokumen syarikat-syarikat yang berkaitan telah dirampas untuk tujuan penyiasatan.

Mana-mana orang atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 25(1) BAFIA 1989 akan, atas sabitan, dikenakan denda tidak melebihi RM10 juta atau dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Mana-mana orang atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4(1) AMLATFA 2001 akan, atas sabitan, dikenakan denda tidak melebihi RM5 juta atau dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan skim pelaburan yang dianjurkan melalui Internet, panggilan telefon, atau seminar oleh individu atau syarikat yang tidak dilesenkan atau dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menerima deposit atau menjalankan urus niaga tukaran asing. Senarai semua institusi berlesen yang menerima deposit terdapat di laman web Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my.

Orang ramai boleh menghubungi Bank Negara Malaysia untuk sebarang pertanyaan lanjut di pusat perhubungan berikut:

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
(Pusat Perkhidmatan Pelanggan)
Tingkat Bawah, Blok D
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

Bank Negara Malaysia Raided Four Companies on Suspicion of Conducting Illegal Deposit Taking & Money Laundering Activities

On 13 October 2008, Bank Negara Malaysia raided Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd., Jazmeen (M) Sdn. Bhd, Noradz Travel & Services Sdn. Bhd., and Eastana Farm Industries Sdn. Bhd. under Section 25(1) of the Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989 and Section 4(1) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATFA) 2001. Section 25(1) of BAFIA 1989 prohibits any person from receiving, taking, or accepting deposits without having a valid license, whereas Section 4(1) of AMLATFA 2001 prohibits any person from engaging in, or attempting to engage in, or abetting the commission of money laundering activities.

The raids were conducted at the premises of the companies in Kuala Lumpur, Selangor and Negeri Sembilan following complaints received from members of the public. Relevant assets and documents of the companies were seized for purpose of the investigation.

Any person or company who commits an offence under Section 25(1) of BAFIA 1989 shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding RM10 million or to imprisonment for a term not exceeding 10 years or to both. Any person or company who commits an offence under Section 4(1) of AMLATFA 2001 shall on conviction, be liable to a fine not exceeding RM5 million or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.

Members of the public are advised to be cautious of investment schemes promoted on the internet, through phone calls or through seminars conducted by individuals or companies that are not licensed or authorized by Bank Negara Malaysia to accept deposits or to conduct foreign currency dealings. A list of all licensed institutions that accept deposits is available on Bank Negara Malaysia's website at www.bnm.gov.my.

For further enquiries, members of the public can contact Bank Negara Malaysia at the following contact points:

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
(Walk-in Customer Service Centre)
Ground Floor, Block D
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

BNMTELELINK (Customer Service Call Centre)
1-300-88-5465 or
E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my

Bank Negara Malaysia
13 October 2008

© Bank Negara Malaysia, 2008. All rights reserved.copy n paste from, http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=8&pg=14&ac=1699Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...