Oct 30, 2008

Sifat Pemisah Di Antara Dua Lautan(Bhg.1)

Sifat Pemisah Di Antara Dua Lautan(Bhg.1)

Fakta Saintifik:

Ahli Oseanografi telah sampai, setelah kemajuan Sains pada zaman ini, kepada penemuan pemisah di antara dua laut, mereka dapati bahawa terdapat satu sempadan yang memisahkan di antara setiap dua laut, ia bergerak di antara keduanya dan ilmuwan oseanografi menamakannya “front” bagi menyamakannya dengan ketumbukan* yang memisahkan di antara dua angkatan tentera. Dan dengan wujudnya sempadan ini, setiap laut dapat memelihara ciri-ciri yang ditentukan oleh Allah baginya, dan ia menjadi sesuai untuk apa yang ada di dalamnya yang terdiri daripada makhluk-makhluk bernyawa yang hidup di dalam ekologi tersebut.

Dengan wujudnya sempadan ini, dua lautan akan bercampur dengan perlahan-lahan, serta menjadikan kuantiti yang melintas dari satu laut ke laut yang lain mendapat ciri-ciri laut yang akan ia berpindah melalui cara sempadan yang melaksanakan proses pengitaran terhadap air yang melintas dari satu laut ke laut yang lain; supaya setiap laut kekal memelihara ciri-cirinya.

Telah berperingkat-peringkat ilmu manusia untuk mengetahui realiti perbezaan air-air lautan dan apa yang di antaranya yang berupa sempadan-sempadan:

* Saintis Oseanografi telah menemui bahawa di sana terdapat berbezaan di antara contoh-contoh air yang diambil daripada laut-laut yang pelbagai pada tahun (1284H – 1873M) di tangan rombongan saintifik lautan Inggeris dalam pengembaraan Challenger, lantas manusia mendapat tahu bahawa air-air di lautan berbeza-beza kandungannya antara satu sama lain dari segi kemasinan, tahap kepanasan, kadar kelikatan dan jenis-jenis hidupan air. Penemuan maklumat-maklumat ini adalah setelah pengembaraan ilmiah yang berterusan selama tiga tahun, yang meliputi seluruh lautan Dunia. Pengembaraan ini telah mengumpulkan maklumat daripada 362 stesen yang dikhususkan untuk kajian ciri-ciri semua lautan. Dan laporan-laporan pengembaraan tersebut telah memenuhi 29,500 muka surat di dalam lima puluh jilid yang penyempurnaannya mengambil masa 23 tahun. Tambahan kepada keadaan pengembaraan tersebut sebagai salah satu projek penemuan saintifik terbesar, ia juga telah menzahirkan kelemahan apa yang diketahui oleh manusia tentang lautan.*

* Setelah tahun 1933M, satu pengembaraan saintifik Amerika lain telah dilakukan di Teluk Mexico, beratus-ratus stesen lain telah selerakan bagi mengkaji ciri-ciri laut, dan di dapati bahawa sebilangan besar stesen-stesen ini memberikan maklumat-maklumat yang serupa tentang ciri-ciri air di kawasan tersebut, dari segi kemasinan, kelikatan, suhu, hidupan air dan kemungkinan larut oksigen di dalam air, sementara stesen-stesen yang selebihnya memberikan maklumat-maklumat yang serupa bagi kawasan-kawasan yang lain. Ia merupakan antara perkara yang ilmuwan Oseanografi membuat kesimpulan wujudnya dua laut yang berbeza dari segi sifat-sifat yang bukan hanya sampel-sampel yang tertentu seperti yang diketahui daripada pengembaraan Challenger.

Gambar satelit yang menjelaskan keadaan suhu permukaan laut di Teluk Mexico yang secara tak langsung menzahirkan kewujudan jisim-jisim air yang berlainan dalam satu kawasan.*

* Manusia telah mendirikan beratus-ratus stesen-stesen kaji laut bagi menyelidik sifat tersendiri laut-laut yang berbeza-beza, dan para saintis telah mengakui bahawa perbezaan di dalam sifat-sifat ini membezakan air-air lautan yang berlainan antara satu sama lain, tetapi mengapakah lautan tidak bercampur dan menjadi satu walaupun kesan dua kuasa pasang dan surut yang menggerakkan air laut dua kali setiap hari, yang menjadikan lautan di dalam keadaan datang dan pergi, bercampur dan bergelombang? Di samping anasir-anasir lain yang menjadikan air-air laut senantiasa bergerak dan bergelombang seperti ombak-ombak permukaan dan dalaman serta arus-arus air dan lautan?

Jawapan[nya] muncul pada lembaran buku-buku sains buat pertama kalinya pada tahun (1361H-1942M). Kajian-kajian yang meluas tentang sifat tersendiri lautan-lautan telah menzahirkan penemuan sempadan-sempadan lautan yang memisahkan di antara laut-laut yang bertemu, serta memelihara ciri-ciri tersendiri setiap laut dari segi kelikatan, kemasinan, hidupan air, suhu, kemungkinan larutnya oksigen di dalam air tersebut.


Pada tahun (1962M) diketahui peranan sempadan-sempadan lautan di dalam penyaringan ciri-ciri air jisim air yang melintas dari satu laut ke laut bagi menghalang melampaunya salah satu laut ke atas yang lain. Oleh itu berlakulah percampuran di antara laut-laut yang masin berserta dengan pemeliharaan setiap laut terhadap ciri-cirinya dan sempadan-sempadannya yang terbatas dengan kewujudan pemisah-pemisah tersebut.

Gambar rajah berikut menjelaskan sempadan-sempadan air Laut Mediterranean yang panas serta masin, ketika masuknya ke dalam lautan Atlantik yang mempunyai air yang sejuk dan lagi kurang kemasinan daripadanya.Pemisah di antara air-air Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik. Jelas perbezaan air-air pemisah (sempadan) daripada air-air dua laut tersebut dari segi kadar kemasinan, dan ia dijelaskan dengan garisan-garisan, nombor-nombor dan warna-warna.*

* Dan akhirnya manusia telah berjaya mengambil gambar pemisah-pemisah yang bergerak dan condong di antara laut-laut yang masin melalui teknik khas dengan fotografi suhu menggunakan satelit, yang menjelaskan bahawa air-air laut sekalipun zahirnya jisim yang satu, di sana terdapat perbezaan-perbezaan yang besar di antara jisim-jisim air bagi laut-laut yang berlainan, jelas dengan warna-warna yang berlainan mengikut perbezaannya dari segi kadar kepanasan.*Bersambung......
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...