Sep 20, 2008

Mutiara kata


" Jika anda berada dalam jamuan di rumah orang hendaklah menjaga perangai dan menjaga mata; dalam solat menjaga hati; dan dalam pergaulan menjaga lidah."
-- Imam Al-Ghazali

"tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya..Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..-at-Taghaabun:11

Kegelapan itu ada lima perkara dan penerangnya juga ada lima perkara iaitu: a. Cinta dunia itu kegelapan dan penerangnya adalah taqwa. b. Dosa itu kegelapan dan penerangnya adalah taubat. c. Akhirat itu kegelapan, penerangnya adalahamal soleh. d. Kubur itu kegelapan, penerangnya adalah kalimah ‘La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.’ e. Siratul Mustaqim itu kegelapan, penerangnya adalah yakin.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...